Om kursene

Tuning in to Kids®/Tuning in to Teens®er evidensbaserte emosjonsfokuserte foreldreveiledningsprogrammer, utviklet i Australia av Dr. Sophie Havighurst og Ann Harley. Programmene er basert på forskningen til John Gottman (Gottman & Declaire, 1997), og fokuserer på det emosjonelle båndet mellom foreldre/omsorgsgivere og barnet/tenåringen. Gjennom programmene vil foreldre/omsorgsgivere lære flere nye ferdigheter, deriblant hvordan man kan emosjonsveilede barna sine og hjelpe dem med å bli emosjonelt kompetente. Programmene har demonstrert suksess ved å forbedre foreldreegenskaper, foreldre-barn relasjonen og barns emosjonelle kompetanse. Spesielt gode resultater finnes for barn med emosjonelle- og atferdsmessige utfordringer.

TIK/TINT er gruppebasert, og holdes vanligvis med 6-8 ukentlige møter av 2 timer. For å bli kursleder i TIK eller TINT må du delta på 2-dagers kursleder-opplæring for å bli sertifisert i tilnærmingen. 

Gjennom opplæringen og sertifiseringen får du tilgang til alt materiale du trenger for å bruke Tuning in to Kids/Tuning in to Teens, både manual, filmeksempler og støttemateriell. Støttematerialet finnes både på engelsk og norsk. Manualen er utviklet som en veileder for kurset, med ett tema til hvert møte hvor det gjennomgående temaet er emosjonsveiledning. Hvilket materiale som skal deles ut til deltakere per møte er også inkludert i denne manualen. 

Kursleder-opplæringen passer for deg som jobber med foreldre i profesjonell sammenheng, spesielt i familie- eller sosial-relaterte tjenester, barnevern, psykiske helsetjenester eller utdanningssektoren. Kurset kan også hjelpe profesjonelle med å selv opparbeide emosjonsveiledningsferdigheter, som både arbeidslivet og privatlivet kan få nytte av. 

Tuning in to kids hjelper foreldre og omsorgsgivere å

  • Bygge et nært emosjonelt bånd mellom seg og sitt barn
  • Bistå barn i å utvikle sosiale ferdigheter og redusere utagerende oppførsel
  • Bistå barn med å takle vanskelige følelser som redsel, sinne, separasjonsangst, tristhet og frustrasjon
  • Beholde roen når barnet har et sinneutbrudd
  • Nyte tiden med barnet sitt

Tuning in to Kids er evidensbasert. 

Det gjennomføres også forskning i Norge. Pågående forskning er blant annet:

  • I 2015 startet en effektivitetsstudie av Norwegian Tuning in to Kids (N-TIK) for å undersøke effekten av intervensjonen på norske førskolebarn (prosjektleder Evalill Bølstad Karevold).
  • I 2016 startet det opp en studie ved Universitetet i Oslo (UiO) og Regionssenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) hvor materialet til TIK og TINT har blitt oversatt til norsk. 
  • I mai 2019 startet også evalueringen av TIK i norske FUS-barnehager, hvor barnehageansatte fikk opplæring i emosjonsveiledning (prosjektleder Sophie Havighurst). Denne evalueringen pågår fremdeles. 

Mer forskning på foreldreprogrammet finner du her: http://www.tuningintokids.org.au/professionals/research/

Pris: kr 7000, – Prisen inkluderer manual og støttemateriell på engelsk og norsk.
Kurset er godkjent som vedlikeholdsaktivitet, 12 timer fra Norsk Psykologforening.

%d bloggere like this: