Tuning in to Teens

Bli kursleder i foreldreveiledning 

Som kursleder i Tuning in to Teens™ (TINT) vil du lære foreldre å bruke emosjonsveiledningsferdigheter. Kurset fokusererpå hvordan foreldre, så vel som tenåringene, kan bli mer oppmerksomme på egne følelser og lære å håndtere både sinne, engstelse og frustrasjon på en god måte. Hvordan foreldre kan håndtere de vonde følelsene av avvisning og tenåringens ønske om selvstendighet er også et tema.


NYE DATOER FOR 2022 KOMMER!

Tuning in to Teens trening – Nettbasert kurs FULLTEGNET

Tid: 20., 23. og 24 august 2021 kl. 09.00-13.30

Kontakt: post@tuningintokids.no

Kursholdere: Maria Saugstad Hodne og Frederik Ferstad Skoe

Pris: kr 7000, – per person. Gruppepris kan avtales.
Prisen inkluderer manual på engelsk og støttemateriell på engelsk og norsk.

Kreditering: Kurset er godkjent som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for spesialister av Norsk psykologforening


Tuning in to Teens intensivopplæring – Nettbasert kurs

Tid: 18 og 19 oktober 2021 kl. 09.00-13.30

Krav om sertifisering i Tuning in to Kids for deltakelse.

Kontakt: post@tuningintokids.no

Kursholdere: Maria Saugstad Hodne og Frederik Ferstad Skoe

Pris: kr 5000, – per person.
Prisen inkluderer manual på engelsk og støttemateriell på engelsk og norsk.

Kreditering: Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som 9 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister


Tuning in to Teens trening – Nettbasert kurs FULLTEGNET

Tid: 12, 15 og 16 november 2021 kl. 09.00-13.30

Kontakt: post@tuningintokids.no

Kursholdere: Maria Saugstad Hodne og Klara Johansson

Pris: kr 7000, – per person. Gruppepris kan avtales.
Prisen inkluderer manual på engelsk og støttemateriell på engelsk og norsk.

Kreditering: Kurset er godkjent som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for spesialister av Norsk psykologforening

Dette sier tidligere TINT-deltakere:

Det har vært fantastisk å ha med meg dette kurset i møte med barn, ungdom og foreldre, og kunnskapen
og bevisstgjøringen er jo en gullgruve både privat og profesjonelt!

Det har vært spesielt nyttig med steg for emosjonsveiledning og forståelsen av hvordan dette
kan bedre båndet og kontakten mellom foreldre og ungdom.

%d bloggere liker dette: