Tuning in to Teens

Bli kursleder i foreldreveiledning 

Som kursleder i Tuning in to Teens™ (TINT) vil du lære foreldre å bruke emosjonsveiledningsferdigheter. Kurset fokusererpå hvordan foreldre, så vel som tenåringene, kan bli mer oppmerksomme på egne følelser og lære å håndtere både sinne, engstelse og frustrasjon på en god måte. Hvordan foreldre kan håndtere de vonde følelsene av avvisning og tenåringens ønske om selvstendighet er også et tema.Tuning in to Teens- Digitalt kurs

Tid: 9, 10 og 13 mars 2023 kl. 09.00-13.30

Sted: Zoom

Kontakt: post@tuningintokids.no

Kursholdere: 

Pris: kr 8000, – per person. Gruppepris kan avtales for store grupper (20+).
Prisen inkluderer manual på engelsk og støttemateriell på engelsk og norsk, samt en kopi av Sophie Havighurst sin nye bok «Å møte barnets følelser».

Kreditering: Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister


Tuning in to Teens – Fysisk kurs

Tid:  11-12 mai 2023 kl. 09.00-16.00

Sted: Hamsunsalen, Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4 0164 Oslo

Kontakt: post@tuningintokids.no

Kursholder:

Pris: kr 8000, – per person. Gruppepris kan avtales for store grupper (20+).
Prisen inkluderer manual på engelsk og støttemateriell på engelsk og norsk, samt en kopi av Sophie Havighurst sin nye bok «Å møte barnets følelser».

Kreditering: Kurset er godkjent som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for spesialister av Norsk psykologforening


Dette sier tidligere TINT-deltakere:

Det har vært fantastisk å ha med meg dette kurset i møte med barn, ungdom og foreldre. Kunnskapen og bevisstgjøringen er jo en gullgruve både privat og profesjonelt!

Det har vært spesielt nyttig med steg for emosjonsveiledning og forståelsen av hvordan dette kan bedre båndet og kontakten mellom foreldre og ungdom.