Tuning in to Teens

Bli kursleder i foreldreveiledning 

Tuning in to Teens™ (TINT) er en ny tilnærming for familier med tenåringer. Som kursleder i TINT vil du lære foreldre nye ferdigheter de kan benytte i møte med tenåringens mange følelser. Dette kalles emosjonsveiledning. Kurset fokuserer også på hvordan foreldre, så vel som tenåringene, kan bli mer oppmerksomme på egne følelser og lære å håndtere både sinne, engstelse og frustrasjon på en god måte.

Tuning in to Teens™ er et gruppebasert foreldreveiledningsprogram som holdes med 6-8 ukentlige møter av 2 timer. Veiledningsprogrammet kan også kombineres med andre intervensjoner eller tilbys som en del av individuell oppfølging av familier. 

For å bli kursleder må du delta på 2-dagers fysisk opplæring eller 3-dagers digital opplæring i Tuning in to Teens™. Kursleder-opplæringen holdes på norsk og inkluderer alt materiale du trenger for å bruke programmet (brukermanual, visuelle eksempler og støttemateriell). Manual og filmeksempler er på engelsk og støttemateriell finnes både på engelsk og norsk. 

Tuning in to Teens™ hjelper foreldre og omsorgsgivere å

  • Redusere følelsesmessige og atferdsmessige vansker hos tenåringer
  • Fremme følelsesmessig kompetanse hos tenåringer
  • Forbedre relasjonen mellom foreldre og tenåringer, og redusere konflikt
  • Øke foreldrenes ferdigheter i å veilede følelser for sine tenåringsbarn
  • Redusere foreldrenes avvisende eller kritiske reaksjoner på tenåringers følelser
  • Øke foreldrenes bevissthet / regulering av egne følelser 

Dette sier tidligere TINT-deltakere:

Det har vært fantastisk å ha med meg dette kurset i møte med barn, ungdom og foreldre, og kunnskapen og bevisstgjøringen er jo en gullgruve både privat og profesjonelt!

Det har vært spesielt nyttig med steg for emosjonsveiledning og forståelsen av hvordan dette kan bedre båndet og kontakten mellom foreldre og ungdom.

<span>%d</span> bloggere like this: