Tuning in to Teens

Bli kursleder i foreldreveiledning 

Som kursleder i Tuning in to Teens™ (TINT) vil du lære foreldre å bruke emosjonsveiledningsferdigheter. Kurset fokusererpå hvordan foreldre, så vel som tenåringene, kan bli mer oppmerksomme på egne følelser og lære å håndtere både sinne, engstelse og frustrasjon på en god måte. Hvordan foreldre kan håndtere de vonde følelsene av avvisning og tenåringens ønske om selvstendighet er også et tema.


Tuning in to Teens trening – Nettbasert kurs

Tid: 31 januar, 1 februar og 2 februar 2022 kl. 08.30-13.00

Kurset holdes på engelsk.

Kontakt: post@tuningintokids.no

Kursholder: Dr. Christiane Kehoe (medutvikler av programmet)

Pris: kr 7000, – per person. Gruppepris kan avtales for store grupper.
Prisen inkluderer manual på engelsk og støttemateriell på engelsk og norsk.

Kreditering: Kurset er godkjent som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for spesialister av Norsk psykologforening


Tuning in to Teens – Fysisk kurs FULLTEGNET

Tid: 17 og 18 mars 2022 kl. 09.00-16.00

Sted: Hamsunssalen, Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo

Kontakt: post@tuningintokids.no

Kursholdere: Maria Saugstad Hodne og Frederik Ferstad Skoe

Pris: kr 7000, – per person.
Prisen inkluderer manual på engelsk og støttemateriell på engelsk og norsk.

Kreditering: Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister


Dette sier tidligere TINT-deltakere:

Det har vært fantastisk å ha med meg dette kurset i møte med barn, ungdom og foreldre, og kunnskapen
og bevisstgjøringen er jo en gullgruve både privat og profesjonelt!

Det har vært spesielt nyttig med steg for emosjonsveiledning og forståelsen av hvordan dette
kan bedre båndet og kontakten mellom foreldre og ungdom.

%d bloggere liker dette: