Tuning in to Kids

Bli kursleder i foreldreveiledning

Som kursleder i Tuning in to Kids© (TIK) vil du lære foreldre en ny tilnærming til barns følelser, kalt emosjonsveiledning. Tilnærmingen fokuserer på å lære foreldre å bli oppmerksom på og møte barnets mange følelsesuttrykk med nærhet og forståelse, i tillegg til å støtte både egen og barnets evne til selvregulering.

Tuning in to Kids – Digitalt kurs

Tid: 2, 3 og 6 februar 2023 kl. 09.00-13.30

Sted: Zoom

Kontakt: post@tuningintokids.no

 

Kursholdere:

 

Pris: kr 8000, – per person. Gruppepris kan avtales for store grupper (20+).
Prisen inkluderer manual på engelsk og støttemateriell på engelsk og norsk, samt en kopi av Sophie Havighurst sin nye bok «Å møte barnets følelser».

 

Kreditering: Kurset er godkjent som vedlikeholdsaktivitet, 12 timer fra Norsk Psykologforening.

Tuning in to Kids – Fysisk kurs

Tid: 20-21 april 2023 kl. 09.00-16.00

Sted: Hamsunsalen, Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4 0164 Oslo
Kontakt: post@tuningintokids.no

 

Kursholdere: 

 

Pris: kr 8000, – per person. Gruppepris kan avtales for store grupper (20+).
Prisen inkluderer manual på engelsk og støttemateriell på engelsk og norsk, samt en kopi av Sophie Havighurst sin nye bok «Å møte barnets følelser». 

 

Kreditering: Kurset er godkjent som vedlikeholdsaktivitet, 12 timer fra Norsk Psykologforening.  

Tuning in to Kids – Fysisk kurs

Tid: 1-2 juni 2023 kl. 09.00-16.00

Sted: Hamsunsalen, Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo

Kontakt: post@tuningintokids.no

 

Kursholdere: Programskaper Sophie Havighurst

OBS: kurset holdes på engelsk

 

Pris: kr 8000, – per person. Gruppepris kan avtales for store grupper (20+).
Prisen inkluderer manual på engelsk og støttemateriell på engelsk og norsk, samt en kopi av Sophie Havighurst sin nye bok «Å møte barnets følelser».

 

Kreditering: Kurset er godkjent som vedlikeholdsaktivitet, 12 timer fra Norsk Psykologforening.