Tuning in to kids Europe

Om oss

Tuning in to Kids® og Tuning in to Teens™ er forskningsbaserte og emosjonsfokuserte foreldreprogrammer utviklet i Australia av Dr. Sophie Havighurst og Ann Harley i 1999.


Dr Sophie Havighurst

Sophie Havighurst er medforfatter av det originale foreldreprogrammet Tuning in to Kids ® sammen med Ann Harley. Hun er både klinisk barnepsykolog og professor ved Universitetet i Melbourne. Hun oppnådde sin kliniske grad ved Universitetet i Canterbury, New Zealand i 1998, før hun flyttet til Australia for å begynne på sin doktorgrad ved Universitetet i Melbourne (fullført i 2003). Til sammen la hennes utdanning det teoretiske, metodiske og praktiske grunnlaget som var nødvendig for arbeidet med Tuning in to Kids. I over 20 år, i samarbeid med medforfatter Ann Harley og deres team av forskere, fasilitatorer og studenter, har de utviklet flere foreldreprogrammer, gjennomført forskning for å evaluere disse og formidlet programmene til fagfolk for å bruke i arbeid med familier rundt om i verden.

Sophie er for tiden leder for Tuning in to Kids Research and Dissemination ved Mindful Center for Training and Research in Developmental Health, University of Melbourne. Sophie veileder både forskere og fagfolk som bruker og evaluerer programmet i ulike land og med ulike populasjoner. I perioden 2018-2019 bodde Sophie i Norge og jobbet ved Universitetet i Oslo (UiO). Nå er hun honorary research fellow ved UiO, og involvert i flere norske studier av Tuning in to Kids. Hun er også leder for Tuning in to Kids Europe sammen med Hanne Holme og Marit Bergum Hansen for å formidle Tuning in to Kids-programmene i Europa.


Ann Harley

Ann Harley er medforfatter av Tuning in to Kids ® programmene sammen med Sophie Havighurst. Hennes bakgrunn er fra utdanning, sosial forskning og rådgivning med over 40 års erfaring innen foreldreundervisning og støttearbeid med foreldre og omsorgspersoner i en rekke samfunns- og kulturmiljøer. Denne praktiske erfaringen var sentral for utviklingen av Tuning in to Kids. Dette ble ytterligere supplert med Anns Master of Education Research i 2012, hvor hun gjennomførte en kvalitativ studie med foreldre i den første studien Tuning in to Teens™. Dette ga henne flere praktiske og teoretiske ideer for utviklingen av Tuning in to Teens™ programmet, så vel som for et eget program for fedre (Dads Tuning in to Kids ™) og Tuning in på Toddlers™. Fra 2008 – 2020 var Anns rolle i Tuning in to Kids®-teamet ved Mindful ved The University of Melbourne å administrere den profesjonelle opplæringen av fasilitatorer for Tuning in to Kids®-programmene nasjonalt og senere internasjonalt. Hun var en del av Tuning in to Kids ®-kursledere og ga spesialistveiledning.

Ann er nå programkonsulent for programserien Tuning in to Kids ®, etter å ha gått av med pensjon i 2020. Hun fortsetter å bidra til programutvikling og formidling.


Hanne Holme

Hanne Holme er daglig leder for Utviklingsstøtte – Kompetansetjeneste for tidlig innsats AS. Hanne har videreutdanning i folkehelsevitenskap og har lang erfaring fra større interkommunale prosjekter med vekt på arbeid med familier i helsestasjoner og med større prosjekter knyttet til kompetanseutvikling i skoler og barnehager. 

Hannes nøkkelkompetanse er barn og unges utvikling og psykiske helse, undervisning, endringsledelse, prosessledelse og prosjektledelse. Hanne har jobbet med undervisning og opplæring knyttet til Tuning in to Kids og Tuning in to Teens siden 2017. 


Marit Bergum Hansen

Marit arbeider som leder av Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør. Marit Bergum Hansen ledet oppbyggingen av Aline spedbarnsenter i Oslo kommune og har i en årrekke samarbeidet nært med kommuner i utviklingen av tidlig innsats for gravide, sped- og småbarn og deres familier. Hun er lisensiert Marte Meo-veileder og har erfaring fra BUP, barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste. 

 


Maud Edvoll

Maud har en mastergrad i utviklingspsykologi fra Universitetet i Oslo. Her spesialiserte hun seg i forebygging av barn og unges psykiske helse. Maud har jobbet med både barn og voksne med ulike psykiske utfordringer, og jobber nå også som vitenskapelig assistent på forskningsprosjektet TIK/FUS, som evaluerer effekten av Tuning in to Kids i norske FUS barnehager. Maud er sertifisert i TIK og TINT og har holdt flere foreldregrupper. 


Anette Hodt Eijerstam

Anette er psykolog og utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet med behandling og oppfølging av barn, unge og deres familier ved forebyggende psykisk helsetjenester i Oslo kommune, nå jobber hun som privat praktiserende psykolog i EKTE psykologhjelp par- og familieterapi. Anette har spesialisert seg i å veilede foreldre i Tuning in to kids, og har arbeidet med foreldregrupper og individuell oppfølging. Hun har bred erfaring med å undervise og holde kurs i TIK til ulike yrkesgrupper, samt hvordan bruke TIK som en helhetlig tilnærming i møte med barn og unge i ulike helsetjenester privat og kommunalt.  


Maria Saugstad Hodne

Maria er psykolog. Hun tok utdannelsen sin ved psykologisk institutt i Oslo og var ferdig utdannet våren 2007. Hun har tatt spesialistutdannelse ved IAP i barne- og familieterapi. Maria har lang erfaring med arbeid med barn og deres familier fra spesialisthelsetjenesten (BUP), PPT og forebyggende psykisk helsetjenester. Hun har mye erfaring med mødre med fødselsdepresjoner, tidlig samspill, sinte og engstelige barn og foreldre som opplever foreldrerollen krevende. . Hun har spesialisert seg i å bruke metoder som COS (trygghetssirkelen) og Tuning in to kids/teens.


Klara Johansson

Klara arbeider som psykolog og har norsk og svensk spesialisering i klinisk psykologi med fokus på barn og ungdom. Hun har jobbet på BUP i Norge og Sverige i 10 år, og er i dag aktiv på en BUP-klinikk i Norge. Klara har en særskilt intresse for tilknytning og arbeid med ungdommer og familier. Hun har videreutdanning i korttidsdynamisk relasjonell psykoterapi for ungdom fra Linköpings Universitet, i tilknytningsbasert familieterapi samt Mentaliseringsbasert terapi. Klara har hatt flere foreldregrupper i Tuning in to Teens på BUP.


Rune Flaaten Bjørk

Rune er utdannet psykolog og har spesialisert seg i klinisk psykologi for barn og ungdom og familiepsykologi. Rune har også videreutdanning i kognitiv atferdsterapi og tar nå sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Her forsker han på utviklingen av barns emosjonelle kompetanse og effekten av foreldreveiledningsprogrammet Tuning in to Kids. Rune jobber også som privatpraktiserende psykolog ved Familiepsykologene i Sandvika, der han kombinerer elementer fra familieterapi, kognitiv terapi, emosjons-fokusert terapi, Tuning in to Kids (TIK) og selvmedfølelse (Compassion Focused Therapy).


Evalill Bølstad

Evalill er psykolog og jobber som førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Der tok hun også sin doktorgrad om emosjonelle vansker hos barn og unge i 2008. Hun har bred erfaring fra klinisk arbeid med barn, unge og deres familier, og har i tillegg lang erfaring som forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og R-BUP region øst og sør.

Evalill er prosjektleder for Norwegian Tuning in to Kids (N-TIK), et forskningsprosjekt ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Prosjektet inkluderer en pilotstudie og en RCT effektivitetsstudie av foreldreveiledningsprogrammet TIK. I tillegg leder hun en pilotstudie – Tuning in to Kids Skole – med veiledning av lærere på barneskoler i Oslo. Evalill har også mye erfaring med TIK foreldregrupper. 


Frederik Ferstad Skoe

Frederik er psykologspesialist med fordypning i samfunn- og allmennpsykologi. Han har erfaring fra BUP og PPT, og jobber nå i skolehelsetjenesten i bydel Frogner. Han har sammen med Evalill Bølstad ved UiO utviklet en skoleversjon av Tuning in to Kids (TiK-SI) rettet mot lærere. Han er spesielt opptatt av å styrke voksne som har ansvar for barns utvikling i hverdagen, enten det er på skole eller i hjemmet. Han har hatt ansvar for å holde TiK-SI, TiK og TiNT-grupper i bydel Frogner siden 2018.