Om oss

Tuning in to Kids® og Tuning in to Teens™ er forskningsbaserte og emosjonsfokuserte foreldreprogrammer utviklet i Australia av Dr. Sophie Havighurst og Ann Harley i 1999.


Dr Sophie Havighurst

Sophie er hovedforsker og programforfatter av Tuning in to Kids programmene. Hun er både klinisk psykolog og professor ved Universitetet i Melbourne. Hun oppnådde sin kliniske grad ved Universitetet i Canterbury, New Zealand i 1998, før hun flyttet til Australia for å begynne på sin doktorgrad ved Universitetet i Melbourne. Denne doktorgraden fullførte hun i 2003. Til sammen la hennes utdanning det teoretiske, metodiske og praktiske grunnlaget som var nødvendig for arbeidet med Tuning in to Kids.

Som hovedforsker gir Sophie veiledning til både forskere og profesjonelle som bruker og evaluerer programmet i ulike settinger og i ulike utvalg. I perioden 2018-2019 bodde Sophie i Norge og jobbet ved Universitetet i Oslo. Nå er hun honorary research fellow ved UiO, og tar stadig del i flere norske studier som omhandler Tuning in to Kids. 


Ann Harley

Ann Harley er medforfatter av Tuning in to Kids programmene, og er training manager ved Mindful – Centre for Training and Research in Developmental Health, ved Universitetet i Melbourne. I 2012 fullførte hun Master of Education ved Universitetet i Melbourne, og hun har over 40 års erfaring med foreldreundervisning, i ulike samfunn og ulike settinger. Dette har gitt henne et godt grunnlag for medvirkning i utviklingen av Tuning in to Kids. 

Ann er erfaren innen utdanning og gir veiledning og konsultasjoner til profesjonelle trenere i Tuning in to Kids programmene, i tillegg til veiledning til byråer som tilbyr foreldretjenester. 


Hanne Holme

Hanne har videreutdanning i folkehelsevitenskap og i ulike kliniske metoder. Hanne Holme arbeider som seksjonsleder i Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør og leder fagteamet for kommunehelsetjenesten. Hun har lang erfaring fra større interkommunale prosjekter blant annet med implementering av kartleggingsverktøy i helsestasjoner og barnehager. Hanne har undervist i Tuning in to kids siden 2017.


Marit Bergum Hansen

Marit arbeider som leder av Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør. Marit Bergum Hansen ledet oppbyggingen av Aline spedbarnsenter i Oslo kommune og har i en årrekke samarbeidet nært med kommuner i utviklingen av tidlig innsats for gravide, sped- og småbarn og deres familier. Hun er lisensiert Marte Meo-veileder og har erfaring fra BUP, barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste. 

 


Maud Edvoll

Maud har en mastergrad i utviklingspsykologi fra Universitetet i Oslo. Her spesialiserte hun seg i forebygging av barn og unges psykiske helse. Maud har jobbet med både barn og voksne med ulike psykiske utfordringer, og jobber nå også som vitenskapelig assistent på forskningsprosjektet TIK/FUS, som evaluerer effekten av Tuning in to Kids i norske FUS barnehager. Maud er sertifisert i TIK og TINT og har holdt flere foreldregrupper. 


Anette Hodt Eijerstam

Anette er psykolog og utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet med behandling og oppfølging av barn, unge og deres familier ved forebyggende psykisk helsetjenester i Oslo kommune, nå jobber hun som privat praktiserende psykolog i EKTE psykologhjelp par- og familieterapi. Anette har spesialisert seg i å veilede foreldre i Tuning in to kids, og har arbeidet med foreldregrupper og individuell oppfølging. Hun har bred erfaring med å undervise og holde kurs i TIK til ulike yrkesgrupper, samt hvordan bruke TIK som en helhetlig tilnærming i møte med barn og unge i ulike helsetjenester privat og kommunalt.  


Maria Saugstad Hodne

Maria er psykolog. Hun tok utdannelsen sin ved psykologisk institutt i Oslo og var ferdig utdannet våren 2007. Hun har tatt spesialistutdannelse ved IAP i barne- og familieterapi. Maria har lang erfaring med arbeid med barn og deres familier fra spesialisthelsetjenesten (BUP), PPT og forebyggende psykisk helsetjenester. Hun har mye erfaring med mødre med fødselsdepresjoner, tidlig samspill, sinte og engstelige barn og foreldre som opplever foreldrerollen krevende. . Hun har spesialisert seg i å bruke metoder som COS (trygghetssirkelen) og Tuning in to kids/teens.


Klara Johansson

Klara arbeider som psykolog og har norsk og svensk spesialisering i klinisk psykologi med fokus på barn og ungdom. Hun har jobbet på BUP i Norge og Sverige i 10 år, og er i dag aktiv på en BUP-klinikk i Norge. Klara har en særskilt intresse for tilknytning og arbeid med ungdommer og familier. Hun har videreutdanning i korttidsdynamisk relasjonell psykoterapi for ungdom fra Linköpings Universitet, i tilknytningsbasert familieterapi samt Mentaliseringsbasert terapi. Klara har hatt flere foreldregrupper i Tuning in to Teens på BUP.


Rune Flaaten Bjørk

Rune er utdannet psykolog og har spesialisert seg i klinisk psykologi for barn og ungdom og familiepsykologi. Rune har også videreutdanning i kognitiv atferdsterapi og tar nå sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Her forsker han på utviklingen av barns emosjonelle kompetanse og effekten av foreldreveiledningsprogrammet Tuning in to Kids. Rune jobber også som privatpraktiserende psykolog ved Familiepsykologene i Sandvika, der han kombinerer elementer fra familieterapi, kognitiv terapi, emosjons-fokusert terapi, Tuning in to Kids (TIK) og selvmedfølelse (Compassion Focused Therapy).


Evalill Bølstad

Evalill er psykolog og jobber som førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Der tok hun også sin doktorgrad om emosjonelle vansker hos barn og unge i 2008. Hun har bred erfaring fra klinisk arbeid med barn, unge og deres familier, og har i tillegg lang erfaring som forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og R-BUP region øst og sør.

Evalill er prosjektleder for Norwegian Tuning in to Kids (N-TIK), et forskningsprosjekt ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Prosjektet inkluderer en pilotstudie og en RCT effektivitetsstudie av foreldreveiledningsprogrammet TIK. I tillegg leder hun en pilotstudie – Tuning in to Kids Skole – med veiledning av lærere på barneskoler i Oslo. Evalill har også mye erfaring med TIK foreldregrupper. 


Frederik Ferstad Skoe

Frederik er psykologspesialist med fordypning i samfunn- og allmennpsykologi. Han har erfaring fra BUP og PPT, og jobber nå i skolehelsetjenesten i bydel Frogner. Han har sammen med Evalill Bølstad ved UiO utviklet en skoleversjon av Tuning in to Kids (TiK-SI) rettet mot lærere. Han er spesielt opptatt av å styrke voksne som har ansvar for barns utvikling i hverdagen, enten det er på skole eller i hjemmet. Han har hatt ansvar for å holde TiK-SI, TiK og TiNT-grupper i bydel Frogner siden 2018.

%d bloggere liker dette: