Tuning in to kids Europe

Hva er Tuning in to Kids® og Tuning in to Teens™

Tuning in to Kids® er en pakke med evidensbaserte foreldreprogrammer først utviklet av Professor Sophie Havighurst og Ann Harley i 1999. Tuning in to Teenser en evidensbasert tilpasning av Tuning in to Kids som ble utviklet av Professor Sophie Havighurst, Ann Harley og Dr. Christiane Kehoe. 

I Norge tilbys nå både Tuning in to Kids® (TIK) og Tuning in to Teens™ (TINT). Begge programmene fokuserer på den emosjonelle kontakten mellom foreldre og barn ved å hjelpe foreldre å bli mer bevisst og i stand til å håndtere sine egne følelser. I tillegg oppnår foreldre også nye ferdigheter ved hjelp av en emosjonsveiledende foreldrestil.

Gjennom Tuning in to Kids lærer foreldre å innstille seg på barna sine. Mange voksne har mindre bevissthet rundt hvordan de møter barns emosjonelle behov. Resultatet kan lett bli automatiserte reaksjoner på barns følelsesuttrykk, av typen; «det går over, kom så skal jeg trøste deg», «vil du kanskje heller leke litt med denne klossen?», «nei, slutt og tull, det er helt vanlig». Andre automatiske reaksjoner som er vanlige er å ignorere barnets reaksjon eller selv reagere med sterke emosjoner, eksempelvis sinne.

Det barnet derimot trenger i emosjonelt krevende situasjoner er voksne som er bevisst barnets emosjonelle uttrykk og forstår underliggende behov, i tillegg til å vise støtte og aksept for barnets følelser. Barnet trenger å bli møtt hjerte til hjerte.

Gjennom Tuning in to Kids vil foreldre lære å bruke ferdigheter innenfor emosjonsveiledning og dermed bli mer bevisst alle følelser barna deres opplever, også de av lav intensitet. De vil lære å hjelpe barna med å uttrykke seg, regulere egne følelser og oppnå økt emosjonell kompetanse. Dette vil bidra til forebygging av en rekke psykiske utfordringer hos barn og unge som er relatert til manglende emosjonsregulering.

Emosjonsveiledning innebærer å:

 • Bli mer bevisst og oppmerksom på barnets følelser, spesielt når følelsene som uttrykkes er av lav intensitet (som skuffelse eller frustrasjon)
 • Se på barnets følelse som en mulighet for nærhet og læring
 • Kommunisere din forståelse og aksept for følelsen og vise empati
 • Sette ord på følelsene, hjelpe barnet til å bruke ord for å beskrive hva han/hun føler
 • Om det blir nødvendig: hjelpe barnet til å løse problemer. Du kan også formidle at alle ønsker og følelser er akseptable, men at ikke all oppførsel er det.

Bli kursleder

For å bli kursleder i Tuning in to Kids eller Tuning in to Teens må du delta på 2-dagers fysisk opplæring eller 3-dagers digital opplæring. Kursleder-opplæringen holdes på norsk og inkluderer alt du trenger for å bruke TIK/TINT (brukermanual, visuelle eksempler og støttemateriell). Manualen er utviklet som en veileder for å holde foreldrekurs, med ett tema til hvert møte hvor det gjennomgående temaet er emosjonsveiledning.

Som sertifisert kursleder kan du holde foreldregrupper. Som oftest avholdes grupper med 6-8 ukentlige møter av 2 timer. Det er også mulig å kombinere kurset med andre intervensjoner eller tilby det som en del av individuell oppfølging av familier.

Kursleder-opplæringen passer for deg som jobber med familier og foreldre i profesjonell sammenheng, spesielt i familie- eller sosial-relaterte tjenester, barnevern, psykiske helsetjenester eller utdanningssektoren. Kurset kan også hjelpe profesjonelle med å selv opparbeide emosjonsveiledningsferdigheter, som både arbeidslivet og privatlivet kan få nytte av.

Tuning in to kids/teens hjelper foreldre og omsorgsgivere å:

 • Bygge et nært emosjonelt bånd mellom seg og sitt barn
 • Bistå barn i å utvikle sosiale ferdigheter og redusere utagerende oppførsel
 • Bistå barn med å takle vanskelige følelser som redsel, sinne, separasjonsangst, tristhet og frustrasjon
 • Beholde roen når barnet har sterke følelser
 • Nyte tiden med barnet sitt
 • Fremme følelsesmessig kompetanse hos barna sine
 • Øke egen bevissthet rundt følelser og emosjonsregulering

 

Erfaringer fra tidligere deltaker
Gjennom Tuning in to Teens sertifiseringen, har min selvtillit vokst når det kommer til å veilede foreldre og gi praktiske råd om emosjonsveiledning. Dette har lært meg å hjelpe foreldre på en innsiktsfull måte som ikke bare er intuitiv, men også basert på metoder. Jeg kan nå formidle betydningen av å etablere sunne grenser, samtidig som jeg understreker at tenåringer tar beslutninger basert på deres nåværende perspektiv. 

Å kunne forsikre foreldre om at innsikten til tenåringene utvikler seg når dem føler seg akseptert og forstått, og at dette danner grunnlaget for tillitsbygging, er en viktig kompetanse jeg tar med meg videre.