Hva er Tuning in to Kids® og Tuning in to Teens™


Tuning in to Kids lærer foreldre å innstille seg på barna sine. Mange voksne har mindre bevissthet rundt hvordan de møter barns emosjonelle behov. Resultatet kan lett bli automatiserte reaksjoner på barns følelsesuttrykk, av typen; «det går over, kom så skal jeg trøste deg», «vil du kanskje heller leke litt med denne klossen?», «nei, slutt og tull, det er helt vanlig». Andre automatiske reaksjoner som er vanlige er å ignorere barnets reaksjon eller selv reagere med sterke emosjoner, eksempelvis sinne.

Det barnet derimot trenger i emosjonelt krevende situasjoner er voksne som er bevisst barnets emosjonelle uttrykk og forstår underliggende behov, i tillegg til å vise støtte og aksept for barnets følelser. Barnet trenger å bli møtt hjerte til hjerte.

Gjennom Tuning in to Kids vil foreldre lære å bruke ferdigheter innenfor emosjonsveiledning og dermed bli mer bevisst alle følelser barna deres opplever, også de av lav intensitet. De vil lære å hjelpe barna med å uttrykke seg, regulere egne følelser og oppnå økt emosjonell kompetanse. Dette vil bidra til forebygging av en rekke psykiske utfordringer hos barn og unge som er relatert til manglende emosjonsregulering.

Emosjonsveiledning innebærer å:

 • Bli mer bevisst og oppmerksom på barnets følelser, spesielt når følelsene som uttrykkes er av lav intensitet (som skuffelse eller frustrasjon)
 • Se på barnets følelse som en mulighet for nærhet og læring
 • Kommunisere din forståelse og aksept for følelsen og vise empati
 • Sette ord på følelsene, hjelpe barnet til å bruke ord for å beskrive hva han/hun føler
 • Om det blir nødvendig: hjelpe barnet til å løse problemer. Du kan også formidle at alle ønsker og følelser er akseptable, men at ikke all oppførsel er det.

Bli kursleder

For å bli kursleder i Tuning in to Kids eller Tuning in to Teens må du delta på 2-dagers fysisk opplæring eller 3-dagers digital opplæring. Kursleder-opplæringen holdes på norsk og inkluderer alt materiale du trenger for å bruke TIK/TINT (brukermanual, visuelle eksempler og støttemateriell). Manual og filmeksempler er på engelsk og støttemateriell finnes både på engelsk og norsk. 

Som ferdig kursleder kan du holde foreldregrupper hvor de lærer emosjonsveiledning. Som oftest avholdes grupper med 6-8 ukentlige møter av 2 timer. Det er også mulig å kombinere kurset med andre intervensjoner eller tilby det som en del av individuell oppfølging av familier.

Tuning in to kids/teens hjelper foreldre og omsorgsgivere å:

 • Bygge et nært emosjonelt bånd mellom seg og sitt barn
 • Bistå barn i å utvikle sosiale ferdigheter og redusere utagerende oppførsel
 • Bistå barn med å takle vanskelige følelser som redsel, sinne, separasjonsangst, tristhet og frustrasjon
 • Beholde roen når barnet har sterke følelser
 • Nyte tiden med barnet sitt
 • Fremme følelsesmessig kompetanse hos barna sine
 • Øke egen bevissthet rundt følelser og emosjonsregulering

%d bloggere liker dette: