Hva er Tuning in to Kids® og Tuning in to Teens™

Tuning in to Kids® programmene fremmer emosjonsfokusert foreldreveiledning. De evidensbaserte programmene avholdes som oftes i grupper, med 6-8 ukentlige møter av 2 timer. Det er også mulig å kombinere kurset med andre intervensjoner eller tilby det som en del av individuell oppfølging av familier.


Å innstille seg inn på barnets behov og uttrykk

Mange voksne har mindre bevissthet rundt hvordan de møter barns emosjonelle behov. Resultatet kan lett bli automatiserte reaksjoner på barns følelsesuttrykk, av typen; «det går over, kom så skal jeg trøste deg», «vil du kanskje heller leke litt med denne klossen?», «nei, slutt og tull, det er helt vanlig». Andre automatiske reaksjoner som er vanlige er å ignorere barnets reaksjon eller selv reagere med sterke emosjoner, eksempelvis sinne.

Det barnet derimot trenger i emosjonelt krevende situasjoner er voksne som er bevisst barnets emosjonelle uttrykk og forstår underliggende behov, i tillegg til å vise støtte og aksept for barnets følelser. Barnet trenger å bli møtt hjerte til hjerte.

Ved å lære foreldre å bruke emosjonsveiledningsferdigheter blir de mer bevisst alle følelser barna deres opplever, også de av lav intensitet. Dermed kan de hjelpe barna med å uttrykke seg, regulere egne følelser og oppnå økt emosjonell kompetanse. Dette vil bidra til forebygging av en rekke psykiske utfordringer hos barn og unge som er relatert til manglende emosjonsregulering.

Hvorfor er emosjonell kompetanse viktig?

  • det tillater oss å ha kontroll over og være bevisst det vi gjør
  • det bidrar til bedre vennskap og vedvarende intime relasjoner
  • når vi kan berolige oss selv, blir vi også bedre i stand til å fokusere, konsentrere oss og tenke rolig i utfordrende situasjoner
  • det bidrar til å redusere stress, som igjen er forbundet med bedre helse
  • det gjør oss mer motstandsdyktige, som igjen bidrar til at det blir lettere å håndtere endringer og stress.

Barn kan oppnå økt emosjonell kompetanse med hjelp og veiledning fra foreldrene sine. På en slik måte blir de bedre rustet for livets oppturer og nedturer. 

Å emosjonsveilede barnet ditt innebærer å:

  • Bli mer bevisst og oppmerksom på barnets følelser, spesielt når følelsene som uttrykkes er av lav intensitet (som skuffelse eller frustrasjon)
  • Se på barnets følelse som en mulighet for nærhet og læring
  • Kommunisere din forståelse og aksept for følelsen og vise empati
  • Sette ord på følelsene, hjelpe barnet til å bruke ord for å beskrive hva han/hun føler
  • Om det blir nødvendig: hjelpe barnet til å løse problemer. Du kan også formidle at alle ønsker og følelser er akseptable, men at ikke all oppførsel er det.
<span>%d</span> bloggere like this: