Tuning in to kids Europe

Tuning in to Teens

Tuning in to Teens

Bli kursleder i foreldreveiledning

Som kursleder i Tuning in to Teens™ (TINT) vil du lære foreldre å bruke emosjonsveiledningsferdigheter. Kurset fokusererpå hvordan foreldre, så vel som tenåringene, kan bli mer oppmerksomme på egne følelser og lære å håndtere både sinne, engstelse og frustrasjon på en god måte. Hvordan foreldre kan håndtere de vonde følelsene av avvisning og tenåringens ønske om selvstendighet er også et tema.

Tuning in to Teens – Fysisk kurs

Tid: 2-3 september kl. 09.00-16.00
Sted: Citybox Oslo, Prinsens gate 6, 0152 Oslo
Kontakt: post@tuningintokids.no

Kursholder: Sophie Havighurst

Pris: kr 8000, – per person. Gruppepris kan avtales for store grupper (20+).
Prisen inkluderer manual på engelsk og støttemateriell på engelsk og norsk, samt en kopi av Sophie Havighurst sin nye bok «Å møte barnets følelser».

Kreditering: Kurset er godkjent som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for spesialister av Norsk psykologforening

OBS: Kurset holdes på engelsk 

Merk: bindende påmelding f.o.m 4 uker før oppstart

Tuning in to Teens - Digitalt kurs - DATOER FOR HØST 2024 KOMMER

Tid:  
Sted: Zoom
Kontakt: post@tuningintokids.no

Kursholder

Pris: kr 8000, – per person. Gruppepris kan avtales for store grupper (20+).
Prisen inkluderer manual på engelsk og støttemateriell på engelsk og norsk, samt en kopi av Sophie Havighurst sin nye bok «Å møte barnets følelser».

Kreditering: Kurset er godkjent som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for spesialister av Norsk psykologforening

Merk: bindende påmelding f.o.m 4 uker før oppstart