Tuning in to kids Europe

Tuning in to Kids

Tuning in to Kids

Bli kursleder i foreldreveiledning

Som kursleder i Tuning in to Kids© (TIK) vil du lære foreldre en ny tilnærming til barns følelser, kalt emosjonsveiledning. Tilnærmingen fokuserer på å lære foreldre å bli oppmerksom på og møte barnets mange følelsesuttrykk med nærhet og forståelse, i tillegg til å støtte både egen og barnets evne til selvregulering.

Tuning in to Kids – Fysisk kurs

Tid: 24-25 oktober 2024 kl. 09.00-16.00
Sted: Citybox Oslo, Prinsens gate 6, 0152 Oslo
Kontakt: post@tuningintokids.no

Kursholdere: Anette Hodt Eijerstam og Maria Saugstad Hodne 

Pris: kr 8000, – per person. Gruppepris kan avtales for store grupper (20+).
Prisen inkluderer manual på engelsk og støttemateriell på engelsk og norsk, samt en kopi av Sophie Havighurst sin nye bok «Å møte barnets følelser». 

Kreditering: Kurset er godkjent som vedlikeholdsaktivitet, 12 timer fra Norsk Psykologforening.

Merk: bindende påmelding f.o.m 4 uker før oppstart

Tuning in to Toddlers – Fysisk kurs

Tid: 4. september 2024 kl. 09.00-16.00
Sted: Citybox Oslo, Prinsens gate 6, 0152 Oslo
Kontakt: post@tuningintokids.no

Kursholdere: Sophie Havighurst

Pris: kr 5000, – per person. Gruppepris kan avtales for store grupper (20+).
Prisen inkluderer manual og støttemateriell på norsk, samt en kopi av Sophie Havighurst sin nye bok «Å møte barnets følelser».

Krav: TIK sertifisering

OBS: Kurset holdes på engelsk

Merk: bindende påmelding f.o.m 4 uker før oppstart

Tuning in to Kids – Digitalt kurs

Tid: 7, 8 og 11 mars 2024 kl. 09.00-13.30 
Sted: Zoom 
Kontakt: post@tuningintokids.no

Kursholdere: Anette Hodt Eijerstam og Maria Saugstad Hodne 

Pris: kr 8000, – per person. Gruppepris kan avtales for store grupper (20+).
Prisen inkluderer manual på engelsk og støttemateriell på engelsk og norsk, samt en kopi av Sophie Havighurst sin nye bok «Å møte barnets følelser».

Kreditering: Kurset er godkjent som vedlikeholdsaktivitet, 12 timer fra Norsk Psykologforening.  

Merk: bindende påmelding f.o.m 4 uker før oppstart

Tuning in to Kids – Digitalt kurs

Tid: 5, 6 og 9 desember 2024 kl. 09.00-13.30
Sted: Zoom
Kontakt: post@tuningintokids.no

Kursholdere: Frederik Ferstad Skoe 

Pris: kr 8000, – per person. Gruppepris kan avtales for store grupper (20+).
Prisen inkluderer manual på engelsk og støttemateriell på engelsk og norsk, samt en kopi av Sophie Havighurst sin nye bok «Å møte barnets følelser». 

Kreditering: Kurset er godkjent som vedlikeholdsaktivitet, 12 timer fra Norsk Psykologforening.

Merk: bindende påmelding f.o.m 4 uker før oppstart