Tuning in to Kids

Bli kurslederkurs i foreldreveiledning

Som kursleder i Tuning in to Kids© (TIK) vil du lære foreldre en ny tilnærming til barns følelser, kalt emosjonsveiledning. Foreldre lærer å møte barnets følelsesuttrykk med nærhet og forståelse, i tillegg til å støtte både egen og barnets evne til selvregulering. TIK fokuserer på å bli oppmerksom på alle følelser og håndtere dem på en god måte – dette inkluderer og de vanskelige følelsene som sinne, engstelse og frustrasjon. 

Tuning in to Kids er et gruppebasert foreldreveiledningsprogram som vanligvis holdes med 6-8 ukentlige møter av 2 timer. Veiledningsprogrammet kan også kombineres med andre intervensjoner eller tilbys som en del av individuell oppfølging av familier. 

For å bli kursleder må du delta på 2-dagers fysisk opplæring eller 3-dagers digital opplæring i Tuning in to Kids. Kursleder-opplæringen holdes på norsk og inkluderer alt materiale du trenger for å bruke TIK (brukermanual, visuelle eksempler og støttemateriell). Manual og filmeksempler er på engelsk og støttemateriell finnes både på engelsk og norsk. 

Tuning in to kids hjelper foreldre og omsorgsgivere å:

  • Bygge et nært emosjonelt bånd mellom seg og sitt barn
  • Bistå barn i å utvikle sosiale ferdigheter og redusere utagerende oppførsel
  • Bistå barn med å takle vanskelige følelser som redsel, sinne, separasjonsangst, tristhet og frustrasjon
  • Beholde roen når barnet har sterke følelser
  • Nyte tiden med barnet sitt

Tuning in to kids er forskningsbasert.

Dette sier tidligere TIK-deltakere:

Praktiske oppgaver og eksempler på ulike foreldrestiler har vært nyttig. Ikke minst bevisstgjøringen av de ulike trinnene i emosjonsveiledning!

Kombinasjonen av teori og praksis, samt ulike øvelser og selvrefleksjon, har gjort dette kurset svært hjelpsomt.

Likte godt nærheten til det «virkelige» livet – læring gjennom praksis, erfaring og følelser.

<span>%d</span> bloggere like this: