q Om oss – Tuning in to kids
Tuning in to kids Europe

Om oss

Professor Sophie Havighurst

Sophie Havighurst er medforfatter av det originale foreldreprogrammet Tuning in to Kids ® sammen med Ann Harley. Hun er både klinisk barnepsykolog og professor ved Universitetet i Melbourne. Hun oppnådde sin kliniske grad ved Universitetet i Canterbury, New Zealand i 1998, før hun flyttet til Australia for å begynne på sin doktorgrad ved Universitetet i Melbourne (fullført i 2003). Til sammen la hennes utdanning det teoretiske, metodiske og praktiske grunnlaget som var nødvendig for arbeidet med Tuning in to Kids. I over 20 år, i samarbeid med medforfatter Ann Harley og deres team av forskere, fasilitatorer og studenter, har de utviklet flere foreldreprogrammer, gjennomført forskning for å evaluere disse og formidlet programmene til fagfolk rundtom i verden.

Sophie er for tiden leder for Tuning in to Kids Research and Dissemination ved Mindful Center for Training and Research in Developmental Health, University of Melbourne. Sophie veileder både forskere og fagfolk som bruker og evaluerer programmet i ulike land og med ulike populasjoner. I perioden 2018-2019 bodde Sophie i Norge og jobbet ved Universitetet i Oslo (UiO). Nå er hun honorary research fellow ved UiO, og involvert i flere norske studier av Tuning in to Kids. Hun er også leder for Tuning in to Kids Europe sammen med Hanne Holme og Marit Bergum Hansen for å formidle Tuning in to Kids-programmene i Europa.

Mer om Sophie

Ann Harley

Ann Harley er medforfatter av Tuning in to Kids ® programmene sammen med Sophie Havighurst. Hennes bakgrunn er fra utdanning, sosial forskning og rådgivning med over 40 års erfaring innen foreldreundervisning og støttearbeid med foreldre og omsorgspersoner i en rekke samfunns- og kulturmiljøer. Denne praktiske erfaringen var sentral for utviklingen av Tuning in to Kids. Dette ble ytterligere supplert med Anns Master of Education Research i 2012, hvor hun gjennomførte en kvalitativ studie med foreldre i den første studien Tuning in to Teens™. Dette ga henne flere praktiske og teoretiske ideer for utviklingen av Tuning in to Teens™ programmet, så vel som for et eget program for fedre (Dads Tuning in to Kids ™) og Tuning in på Toddlers™. Fra 2008 – 2020 var Anns rolle i Tuning in to Kids®-teamet ved Mindful ved The University of Melbourne å administrere den profesjonelle opplæringen av fasilitatorer for Tuning in to Kids®-programmene nasjonalt og senere internasjonalt. Hun var en del av Tuning in to Kids ®-kursledere og ga spesialistveiledning.

Ann er nå programkonsulent for programserien Tuning in to Kids ®, etter å ha gått av med pensjon i 2020. Hun fortsetter å bidra til programutvikling og formidling.

Mer om Ann

Dr Christiane Kehoe

Christiane er for tiden forskningsleder for Tuning in to Kids® programmene i Australia og medforfatter av Tuning in to Teens™, Tuning in to Toddlers™ og Whole School Approach. Hun fullførte sin doktorgrad ved Universitetet i Melbourne i 2014, hvor forskningen hennes involverte en pilotstudie, og påfølgende utvikling, av Tuning in to Teens™-programmet. Hun gjennomførte også den første randomiserte kontrollerte studien som etablerte effekten av dette programmet for foreldre med ungdom. Hun var prosjektleder for den andre evalueringen av det programmet og for utprøvingen av Tuning in to Toddlers™-programmet. Nylig har hun tilpasset Tuning in to Teens™ for bruk som en helhetlig skoletilnærming for lærere, foreldre og elever.

I tillegg til rollen som forskningsleder, er Christiane en akkreditert fasilitator for hele Tuning in to Kids®-serien, og gir veiledning og konsultasjon til profesjonelle trenere, foreldre og lærere.

Mer om Hanne

Hanne Holme

Hanne er daglig leder for Utviklingsstøtte – Kompetansetjeneste for tidlig innsats AS og Tuning in to Kids Europe. Hanne har videreutdanning i folkehelsevitenskap og har lang erfaring fra større interkommunale prosjekter med vekt på arbeid med familier i helsestasjoner og med større prosjekter knyttet til kompetanseutvikling i skoler og barnehager.

Hannes nøkkelkompetanse er barn og unges utvikling og psykiske helse, undervisning, endringsledelse, prosessledelse og prosjektledelse. Hanne har jobbet med undervisning og opplæring knyttet til Tuning in to Kids og Tuning in to Teens siden 2017.

Mer om Hanne

Marit Bergum Hansen

Marit arbeidet som leder av Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør, frem til hun gikk av med pensjon. Marit Bergum Hansen ledet oppbyggingen av Aline spedbarnsenter i Oslo kommune og har i en årrekke samarbeidet nært med kommuner i utviklingen av tidlig innsats for gravide, sped- og småbarn og deres familier. Hun er lisensiert Marte Meo-veileder og har erfaring fra BUP, barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste. Marit har jobbet med undervisning og opplæring knyttet til både Tuning in to Kids og Tuning in to Teens siden 2017.  

Mer om Marit

Maud Edvoll

Maud har mastergrad i utviklingspsykologi fra Universitetet i Oslo (UiO). Her spesialiserte hun seg i forebygging av barn og unges psykiske helse, og har jobbet med både barn og voksne med ulike psykiske utfordringer. Maud har arbeidet med Tuning in to Kids/Teens siden 2020 og har vært forskningsassistent på flere prosjekter ved UiO som evaluerer effekten av Tuning in to Kids programmene i Norge. For tiden arbeider Maud ved UiO som doktorgradsstipendiat og er nasjonal koordinator for Tuning in to Kids Europe.  

Mer om Maud

Anette Hodt Eijerstam

Anette er psykolog og utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet med behandling og oppfølging av barn, unge og deres familier ved forebyggende psykisk helsetjenester i Oslo kommune, nå jobber hun som privat praktiserende psykolog i EKTE psykologhjelp par- og familieterapi. Anette har spesialisert seg i å veilede foreldre i Tuning in to kids, og har arbeidet med foreldregrupper og individuell oppfølging. Hun har bred erfaring med å undervise og holde kurs i TIK til ulike yrkesgrupper, samt hvordan bruke TIK som en helhetlig tilnærming i møte med barn og unge i ulike helsetjenester privat og kommunalt.

Mer om Anette

Maria Saugstad Hodne

Maria er psykolog og utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun har tatt spesialistutdannelse ved IAP i barne- og familieterapi. Maria har lang erfaring med arbeid med barn og deres familier fra spesialisthelsetjenesten (BUP), PPT og forebyggende psykisk helsetjenester. Hun har mye erfaring med mødre med fødselsdepresjoner, tidlig samspill, sinte og engstelige barn og foreldre som opplever foreldrerollen krevende. Hun har spesialisert seg i å bruke metoder som COS (trygghetssirkelen) og Tuning in to kids/teens.

Mer om Maria

Evalill Bølstad

Evalill er psykolog og jobber som førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Der tok hun også sin doktorgrad om emosjonelle vansker hos barn og unge i 2008. Hun har bred erfaring fra klinisk arbeid med barn, unge og deres familier, og har i tillegg lang erfaring som forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og R-BUP region øst og sør.

Evalill er prosjektleder for Norwegian Tuning in to Kids (N-TIK), et forskningsprosjekt ved UiO. Prosjektet inkluderer en pilotstudie og en RCT effektivitetsstudie av foreldreveiledningsprogrammet TIK. I tillegg er hun prosjektleder for Tuning in to Kids i Skolen (TIKiS: både pilot og nå pågående RCT), med fokus på veiledning av lærere på barneskoler i Oslo. Evalill har også mye erfaring med TIK foreldregrupper.

Mer om Evalill

Rune Flaaten Bjørk

Rune er utdannet psykolog og har spesialisert seg i klinisk psykologi for barn og ungdom og familiepsykologi. Rune har også videreutdanning i kognitiv atferdsterapi og tar nå sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Her forsker han på utviklingen av barns emosjonelle kompetanse og effekten av foreldreveiledningsprogrammet Tuning in to Kids. Rune jobber også som privatpraktiserende psykolog ved Familiepsykologene i Sandvika, der han kombinerer elementer fra familieterapi, kognitiv terapi, emosjons-fokusert terapi, Tuning in to Kids (TIK) og selvmedfølelse (Compassion Focused Therapy).

Mer om Rune

Frederik Ferstad Skoe

Frederik er psykologspesialist med fordypning i samfunn- og allmennpsykologi. Han har erfaring fra BUP og PPT, og jobber nå i skolehelsetjenesten i bydel Frogner. Han har sammen med Evalill Bølstad ved UiO utviklet en skoleversjon av Tuning in to Kids (TiK-SI) rettet mot lærere. Han er spesielt opptatt av å styrke voksne som har ansvar for barns utvikling i hverdagen, enten det er på skole eller i hjemmet. Han har hatt ansvar for å holde TiK-SI, TiK og TiNT-grupper i bydel Frogner siden 2018.
Mer om Frederik

Helen Norheim

Helen er spesialist i klinisk pedagogikk med intersubjektiv psykoterapi som metodefordypning. Siden 2008 har hun jobbet i BUP med barn og ungdom, fra 0-18 år og med foreldre. Hun har undervist helsearbeidere i flere sammenhenger, blant annet på RBUP. Helen har arbeidet med foreldregrupper med TOTS, TIK og TINT siden 2018. De siste årene har hun hatt fokus på de aller yngste og vært involvert i implementering av Tuning in to Toddlers (TOTS) i BUP. Helen har i tillegg jobbet med humanitært arbeid i krigssoner og i flyktningleirer, og hatt TIK opplæring i Midtøsten og i Ukraina.
Mer om Helen

Ida Tyse

Ida er utdannet klinisk sosionom med videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse. De siste ti årene er hun sertifisert i flere ulike foreldreveiledningsmetoder. Ida har jobbet med emosjonsfokusert veiledning av foreldre og fosterforeldre, både i grupper og individuelt, i ulike deler av barnevernet de seneste ti årene. Siden 2018 har Ida arbeidet med TIK og TINT. Hun har mest erfaring med veiledning av foreldre knyttet til tidlig samspill, krevende fosterhjemsplasseringer og veiledning av hele omsorgssystemer i forbindelse med samvær. Ida veileder i tillegg ansatte i barneverntjenester både i metode/fag og prosess, ofte i en kombinasjon av emosjonsfokusert tilnærming og mindfulness.
Mer om Ida

Linn Holm Flander

Linn jobber som par- og familieterapeut i EKTE og ved Oslohjelpa. Hun tok sin bachelorgrad i psykologi ved UIO, mastergrad i organisasjonspsykologi ved BI, og videreutdanning og mastergrad i familieterapi og systemisk praksis ved VID. Linn har lang arbeidserfaring med barn, par og familier fra forebyggende psykisk helsetjeneste, privat praksis, ungdomspsykiatrisk klinikk og familievernkontor. Hun jobber mye med nedstemte mødre i barsel, holder bluesmothersgrupper, har fokus på tidlig tilknytning, samspill i familien med barn og unge opp til 18 år. Siden 2018 har Linn holdt både individuelle kurs og foreldregrupper i TIK, TINT og TOTS
Mer om Linn

Ellen Jørgensen Bakke

Ellen er utdannet barnevernspedagog, og har videreutdanning og sertifiseringer med fokus på kartlegging, veiledning og behandling av relasjoner mellom barn og deres omsorgspersoner. Ellen har lang erfaring med å jobbe med barn og unge med komplekse traumer og tilknytningsvansker, mens de bor midlertidig eller varig i fosterfamilier. For tiden jobber Ellen med utredning og behandling av familier med barn 0-6 år, i tillegg til å tilby privat konsulenttjenester gjennom sitt firma Samspille. Ellen har arbeidet med TIK og TINT siden 2020 og opplever at programmene, både alene og i kombinasjon med andre tiltak, er svært aktuelle og nyttige der barn og familier har store strev
Mer om Ellen