Tuning in to kids Europe

Kursleder-kurs i foreldreveiledning

Tuning in to Kids er et gruppebasert foreldreveiledningsprogram. Det kan kombineres med andre intervensjoner, tilbys som en del av individuell oppfølging av familier eller som et gruppebasert foreldrekurs på 6-8 kurskvelder.

baby in white onesie holding wooden blocks