Å tune seg inn på barnets behov og uttrykk

Mange voksne har liten bevissthet på hvordan de møter barns emosjonelle behov. Resultatet blir lett automatiserte reaksjoner av typen; det går over, kom så skal jeg trøste deg, hva skjer her, hold opp, velge å ignorere barnets reaksjon eller reagere med sinne. Det barnet trenger er voksne som er bevisst barnets  emosjonelle uttrykk og forstårFortsett å lese «Å tune seg inn på barnets behov og uttrykk»